search

رسانه های اجتماعی دستگاه لیزر


بازاریابی رسانه های اجتماعی هم تحت تاثیر این مسئله قرار خواهد گرفت . وقتی که داده های مایحتاج دردست قرار بگیرد دستگاه های بیشتری یک پارچه سازی می شوند و رویه های پرسیدن سوال توسط مخاطبان هم معلوم می شود . دیوید نیومن یکی مدیران استراتژی های فروش و رسانه اجتماعی در RhythmOne چنین می گوید :

جستجوی صوتی خیر تنها دستگاه لیزر را زیر تاثیر خویش قرار میدهد دستگاه لیزر بلکه قادر است بر روی رسانه های اجتماعی نیز اثر بگذارد . این موضوع به خصوص راجع به نحوه توسعه و گسترش محتوا بوسیله بازاریابان و برندهاست . بیشتر یوزرها از جستجوی صوتی برای پرسیدن سوالهای خاص استعمال خواهند کرد . به همین خیال برندها دستگاه لیزر بایستی کوئری های دارای ارتباط را دنبال نمایند و تلاش نمایند این کوئری ها را در استراتژی محتوایی خویش بگنجانند . همان گونه که کاربران بیشتری به جستجوی صوتی روی می آورند , برندهایی که از این روش به نفع خود به کارگیری می نمایند نیز تعامل و ترافیک دستگاه لیزر بیشتری نسبت به قبلی به دست خواهند آورد .

علاوه بر این انتظار می رود , کانال هایی همچون اسنپ چت جستجوی صوتی را در نرم افزار های خود یکدست سازی نمایند . آن ها تنها قابلیت جستجوی خویش را با امکان Our Story ’ بسط داده اند که به یوزرها اذن میدهد به راحتی قصه های اسنپ چت را در‌این منطقه پیدا کنند . اسنپ چت قابلیتی را ابتدا خواهد کرد دستگاه لیزر که به یوزرها اذن می دهد داستان هایش را از روش جستجوی صوتی به دست آورد .

این مدل یکدست سازی , در غایت به یک مزیت در رسانه های اجتماعی تبدیل خواهد شد , زیرا می تواند فعالیت اشتراک گذاری را برای یوزرها شل خیس دستگاه لیزر نماید و تجربه آن‌ها را بر روی پلتفرم های متفاوت فارغ از نیاز به گشودن اپلیکیشن بهبود ببخشد .

عالی حال اجازه دهید به بحثی که در ابتدای نوشته ی علمی در مورد یکدست شدن جستجوی صوتی در دستگاه های هوشمند داشتیم برگردیم . این قضیه برای رسانه های اجتماعی مضاعف جذاب خواهد بود . فرض نمایید شما می توانید به چیزی نگاه فرمائید , از آن عکس بگیرید و به دستگاه بگویید تصویر شما را در فیس بوک یا این که چه بسا کلیه اکانت های مو جود در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارد . این زمینه قادر است تعداد کاربران را بیش تر کند و دنیای جدیدی از مجال ها را برای بازاریابان تولید نماید . برخی از این فناوری ها در حال حاضر موجود است اما در آتی اکثر از قبلی یک پارچه سازی خواهد شد .
کلام های پایانی :

صرف لحاظ از کانالی که اینک در آن عمل دارید , جستجوی صوتی قادر است به روش ای بر روی آن تاثیر داشته باشید و دستگاه لیزر صورت و فرم آن را تغییر دهد . این تغییرات می‌تواند برای بعضی اثرگذار و برای بعضی مضر باشد . بیشتر موقعیت هایی که در ابتدا مشاجره کردیم راهکار های دنیای حقیقی وواقعی می باشند که می توانید همین امروز به عمل ببندید . با اینحال دستگاه لیزر برخی از راهکار ها نیز به آتی نگاه می کنند . در هر حال جستجوی صوتی در درحال حاضر پرورش و تکامل است و شما باید در امر آن سخن فرمائید و به راهکار هایش دستگاه لیزر بیندیشید .

close
search
بایگانی

Hi, guest!

settings

menu